Centralno naručivanje


Ukoliko ste se već naručivali putem ovog formulara, unesite broj osigurane osobe ili OIB i kliknite opciju 'Provjeri', a sustav će nakon toga popuniti Vaše podatke!

* Broj osigurane osobe / OIB:* Ime:

* Prezime:

* Datum rođenja:
 

* Adresa:

E-mail adresa:

* Vrsta pregleda:

Liječnik:


Telefon:

Fax:

Mob:
  Bolnička jedinica za centralno naručivanje

Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, Urbroj:534-05-1-2/1/08) od 21.10.2008. godine ustrojena je bolnička jedinica za centralno naručivanje. Osnovne informacije - +385 (0)49 204 - 600 (telefon), +385 (0)49 204 - 609 (fax), narucivanje@bolnica-zabok.hr (e-mail).

© Opća bolnica Zabok 2011. Sva prava pridržana. Powered by CS Computer Systems